Categories

I write about web development and modern JavaScript frameworks.

Stay Tuned

Want to receive notifications about exciting articles?
The best articles, links and news related to web development delivered once a week to your inbox.

Latest Articles

image alt
Có gì mới trong Nextjs 13? (phần 2)
Tiếp tục khám phá tính năng mới đáng chú ý của Next.js 13 như Parallel Routes and Interception, Custom route Handlers, Server Action, Turpopack, ...
Published on
image alt
Có gì mới trong Nextjs 13? ( updated to version 13.4 )
Khám phá tính năng mới đáng chú ý của Next.js 13. Trong phiên bản 13.4 App Router đã Stable và có thể áp dụng trên môi trường production. Hãy cùng xem Nextjs tối ưu performance, update structure và tăng trải nghiệm khi development như thế nào nhé!
Published on
image alt
Server Component và Client Component trong Nextjs 13
Nextjs 13 giới thiệu 1 hybrid system với “Server Components” and “Client Components". Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chúng là gì và khi nào sử dụng.
Published on
Page 1 of 1